chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
Ngày đăng 05/03/2018 | 11:02  | View count: 232

Ngày 02/03/2018, UBND huyện Thanh Trì ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện.

Nội dung chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Tổ giúp việc BBT./.