chỉ đạo điều hành

Kế hoạch công tác an toàn thực phẩm năm 2018
Ngày đăng 22/02/2018 | 08:55  | View count: 98

Ngày 02/02/2018, UBND huyện Thanh Trì ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2018.

Xem chi tiết tại đây./.

 Tổ giúp việc BBT./.