chỉ đạo điều hành

Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trường Mầm non xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Ngày đăng 06/09/2017 | 08:23  | View count: 361

Ngày 30/6/2017, HĐND huyện Thanh Trì đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về chủ trương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trường Mầm non xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang với số tiền là 4,763 tỷ đồng được trích trừ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2016.

Chi tiết văn bản đính kèm ./.