chỉ đạo điều hành

HĐND huyện tổ chức giao ban với thường trực HĐND các xã, thị trấn
Ngày đăng 23/10/2016 | 11:07  | View count: 7714

Ngày 20/10, các đồng chí Trần Văn Khương – TUV – Bí thư huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì buổi giao ban giữa HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn về kết quả hoạt động HĐND quý III năm 2016.