chỉ đạo điều hành

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Thanh Trì
Ngày đăng 26/09/2016 | 05:08  | View count: 424

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Thanh Tr

Tải toàn văn Quyết định và quy chế tại đây