CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND huyện Thanh Trì: Công khai, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn huyện
Ngày đăng 20/07/2021 | 08:00  | Lượt xem: 130

1. Thông báo số 224/TB-UBND ngày 19/7/2021

2. Báo cáo tóm tắt: việc lập quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì (2021 - 2030)

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030

Triệu Quang Xuyên - VHTT