CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì tại Hội nghị quán triệt thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/07/2021 | 08:00  | Lượt xem: 60

Xem chi tiết Thông báo số 226/TB-UBND ngày 19/7/2021 tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT