CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT đối với siêu thị Cầu Bươu của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần tại số 17- TTO, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì
Ngày đăng 13/09/2022 | 08:00  | Lượt xem: 201

1. Công văn số 1921/TN&MT ngày 13/9/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường

2. Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường

Triệu Quang Xuyên - VHTT