CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phòng Tài chính Kế hoạch: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án, bị tịch thu do Chi cục Thi hành án chuyển giao
Ngày đăng 09/09/2022 | 08:30  | Lượt xem: 162

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT