CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND huyện Thanh Trì (Tuần 23 từ ngày 06/6 đến 12/6/2022)
Ngày đăng 04/06/2022 | 08:00  | Lượt xem: 127

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT