CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 04/9/2021 của UBND huyện Thanh Trì về thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của UBND Thành phố trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 05/09/2021 | 10:26  | Lượt xem: 247

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT