CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Huyện ủy Thanh Trì: Tuyên truyền và triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày đăng 03/08/2022 | 10:15  | Lượt xem: 102

Xem chi tiết Kế hoạch 125-KH/HU tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT