CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

HĐND huyện Thanh Trì: Đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai tổ chức các hoạt động, bảo đảm trọng tâm, sát thực tiễn
Ngày đăng 12/01/2023 | 17:48  | Lượt xem: 269

Ngày 12/1, Thường trực HĐND huyện Thanh Trì tổ chức giao ban công tác giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; Triển khai nhiệm vụ trọng năm năm 2023. Đồng chí Đặng Đức Quỳnh - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Hằng - HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hưng - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND, thành viên các ban HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Hăng phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, HĐND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân” và tinh thần chủ đề của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để thể chế hóa, ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Huyện. Hoạt động kỳ họp của HĐND có nhiều đổi mới, chất lượng, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ của đại biểu.

Chủ tịch UBMTTQ huyện Nguyễn Huy Chương đánh giá cao công tác phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQ

Trong năm HĐND huyện đã tổ chức thành công 04 kỳ họp, HĐND các xã, thị trấn tổ chức được 39 kỳ họp để kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng của huyện và các địa phương. Chất lượng ban hành Nghị quyết được chú trọng, HĐND huyện ban hành 30 Nghị quyết, HĐND các xã, thị trấn ban hành 128 Nghị quyết đúng quy định của Luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được thực hiện toàn diện, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, tập trung đề cập đến những vấn đề quan trọng dân sinh bức xúc. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định; công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hưng, các Nghị quyết HĐND huyện đề ra
sát thực tiến, góp phần phát triển KT-XH

Đồng chí Lương Anh Dũng, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện phát biểu 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận một số nội dung: giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban HĐND huyện.

Chủ tịch HĐND huyện Đặng Đức Quỳnh đề nghị
HĐND huyện, các xã, thị trấn sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát thực tiễn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Đức Quỳnh - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả mà HĐND từ huyện đến xã, thị trấn đạt được trong năm 2022. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quy chế hoạt động của HĐND để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định; tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 03-ĐA/HU ngày 15/11/2021 của Huyện uỷ về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát theo chuyên đề của HĐND các cấp huyện Thanh Trì giai đoạn 2021-2026"; Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về "Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội". Nâng cao chất lượng giám sát, cũng như tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến kiến nghị của cử tri, nâng cao chất lượng các phiên chất vấn, giải trình. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ cùng cấp. Cải tiến, đổi mới, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo từng tháng, quý, năm theo 5 chức năng, nhiệm vụ của HĐND. Đề nghị UBND huyện, xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởg, biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT