CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 1719/UBND-VP ngày 10/9/2021 của UBND huyện Thanh Trì V/v triển khai sử dụng ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" để quản lý tiêm phòng Covid-19
Ngày đăng 11/09/2021 | 08:00  | Lượt xem: 27

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên _ VHTT