CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Ngày đăng 07/09/2021 | 18:05  | Lượt xem: 518

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên _ VHTT