CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dichjh Covid-19 trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên cả nước
Ngày đăng 18/07/2021 | 19:00  | Lượt xem: 154

Xem chi tiết Công điện số 15/CĐ-UBND tai đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT