CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì
Ngày đăng 03/05/2021 | 18:01  | Lượt xem: 460

Xem nội dung chi tiết tại đây