CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

BQL Dự án ĐTXD H.Thanh Trì: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSDĐ để xây dựng Nhà ở tại khu đấu giá QSDĐ nhỏ lẻ, xen kẹt thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì
Ngày đăng 01/08/2022 | 17:26  | Lượt xem: 144

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT