CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

BQL Dự án ĐTXD H.Thanh Trì: Mời đấu giá QSD đất để XD nhà ở tại khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội(đợt 2)
Ngày đăng 15/09/2022 | 08:30  | Lượt xem: 185

Thông báo số 333/TB-BQLDAĐTXD ngày 15/9/2022

Triệu Quang Xuyên - VHTT