CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY

Huyện ủy Thanh Trì: Phát động và tập huấn Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023
Ngày đăng 17/03/2023 | 12:22  | Lượt xem: 203

Ngày 16/3, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 và tập huấn viết chính luận trên địa bàn huyện.

Tới dự có đồng chí  Đào Xuân Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; Tiến sỹ Lê Thị Chiên -  Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, UVBTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy; đồng chí Lý Duy Xuân, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí thành viên BCĐ 35 huyện; đại diện lãnh đạo MTTQ huyện, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư đoàn TNCS HCM các xã, thị trấn, các trường THPT trên địa bàn.

Với vị trí là huyện ở phía Nam Thủ đô Hà Nội, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử văn hoá và cách mạng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Thanh Trì nhận thức rất rõ về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trong tình hình mới với nhiều diễn biến phức tạp; trong thời gian vừa qua, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, anh hùng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy.

         Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Thanh Trì Nguyễn Việt Phương phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Trì” là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Thanh Trì nói riêng và đông đảo các tầng lớp Nhân dân của Thủ đô và cả nước nói chung, góp phần tích cực vào thành công chung của Cuộc thi do Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Hà Nội phát động. Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Với mong muốn những giá trị thu được từ Cuộc thi không chỉ dừng lại hiệu quả tuyên truyền mà còn là tiền đề gợi mở những đóng góp quan trọng trong tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi cấp Huyện được tổ chức từ tháng 03 đến tháng 5/2023, lễ tổng kết trao giải của Huyện gắn với Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35 dự kiến tổ chức vào tháng 6. Cuộc thi cấp Thành phố đến tháng 8/2023 với 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở.

Để Cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả, đồng chí đề nghị:  Các cấp ủy đảng, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng Cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình. Chỉ đạo lựa chọn các nhân tố nòng cốt có khả năng tích cực tham gia nghiên cứu viết bài chính luận và xây dựng các tác phẩm phát thanh, truyền hình, video clip: đặc biệt là đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Huyện, của xã; thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thư ký, cộng tác viên BCĐ 35 huyện; các đồng chí là cán bộ, phóng viên, cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; đoàn viên, thanh niên, hội viên các ngành đoàn thể từ huyện đến xã; giáo viên các trường TH, THCS, THPT; đặc biệt là các đồng chí Bí thư Chi bộ và các đồng chí đảng viên thuộc các Chi bộ khối xã, thị trấn. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi về Cuộc thi; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả Cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện mở chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; trên các nền tảng mạng xã hội như: trang fanpage “Thanh Trì quê tôi”; trang fanpage, Facebook,…của các cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện cùng các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, lựa chọn các tác phẩm dự thi xuất sắc đề xuất Huyện ủy khen thưởng và gửi dự thi cấp Thành phố đảm bảo đúng tiến độ và đạt kết quả cao nhất.

         Bí thư Đảng ủy xã Thanh Liệt Phạm Văn Dũng phát biểu hưởng ứng

Đồng chí Tạ Thu Sa - Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì phát biểu hưởng ứng

Phát biểu hưởng ứng, Bí thư Huyện Đoàn và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thanh Liệt tin tưởng, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn Huyện sẽ được phát triển cả về chất lượng và hiệu quả, khuyến khích được sự tham gia đông đảo, chất lượng hơn nữa của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các đơn vị trên địa bàn. 

         Tiến sỹ Lê Thị Chiên -  Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến mục đích, ý nghĩa cuộc thi.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Lê Thị Chiên -  Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến mục đích, ý nghĩa cuộc thi. Đồng chí cho biết: Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hoá - TT&TT