CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY

Huyện Thanh Trì: Triển khai hiệu quả tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách
Ngày đăng 29/06/2022 | 11:35  | Lượt xem: 640

Ngày 29/6, UBND huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002, của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Phó chánh VP UBND TP Hà Nội, lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng 

Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách Thành Phố; đồng chí Đỗ Thanh Hiền - Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hưng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH Huyện. Các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, đơn vị của Huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban giảm nghèo và lãnh đạo các Hội đoàn thể nhận ủy thác xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thành - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, cho biết: Trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện. Từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách là công cụ, giải pháp quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn phát triển của Huyện trong giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Các chương trình tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng chính sách, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân, hạn chế tín dụng đen trên địa bàn. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt: 1.522,6 tỷ đồng; Tổng doanh số thu nợ 20 năm đạt 1.084,9 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 15/6/2022 đạt 444,6 tỷ đồng đạt 97,7% kế hoạch năm 2022, tăng 434,7 đồng so với năm 2003, tỉ lệ tăng trưởng bình quân năm 21%.

Trong 20 năm, Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hàng năm đều bổ sung nguồn vốn cho vay. Tính đến 15/6/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 445.993 triệu đồng, tăng 435.812 triệu đồng (gấp 44 lần) so với thời điểm Nghị định số 78/NĐ-CP được ban hành, tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn bình quân là 21%/năm. trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương 252,7 tỷ đồng, chiếm 57% tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác từ thành phố Hà Nội là 182,5 tỷ đồng chiếm 41% tổng nguồn vốn, nguồn vốn nhận ủy thác tại Huyện là 10,4 tỷ đồng, chiếm 2% tổng nguồn vốn. Đặc biệt, từ khi Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội được ban hành, từ năm 2015, hàng năm HĐND-UBND huyện đều đưa vào Nghị quyết HĐND về việc bố trí bổ sung nguồn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến 15/6/2022, tổng nguồn vốn ngân sách huyện bổ sung quỹ cho vay của NHCSXH huyện là 10,4 tỷ đồng, trung bình mỗi năm huyện bổ sung vốn cho NHCSXH là 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh các nguồn vốn được TW, thành phố và huyện chuyển, Phòng giao dịch NHCSXH huyện cũng nỗ lực huy động nhận tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân và tiền gửi tiết kiệm từ các tổ viên vay vốn, để bổ sung nguồn vốn vay, giảm nguồn vốn trung ương chuyển về. Đến ngày 15/6/2022, nguồn huy động đạt 76,7 tỷ đồng, tăng 74,9 tỷ đồng so với ngày thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân 20%/năm. 20 năm qua, đồng vốn tín dụng tín dụng chính sách đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trong suốt những năm qua đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Tính từ năm 2003 đến nay, thông qua các nguồn vốn vay tín dụng chính sách đã cùng các cấp, ngành ở địa phương nỗ lực giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tự lực vươn lên, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi cơ bản nhận thức từ việc cấp không, cho không sang vay vốn có hoàn trả, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn. Nhờ vậy, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện, đến cuối năm 2021, số hộ nghèo trên địa bàn còn là 21 hộ, chiếm 0,02% số hộ trên địa bàn .Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của TDCSXH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì, là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách Thành Phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các tập thể lãnh đạo, cán bộ NHCSXH huyện Thanh Trì trong triển khai tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong tổ chức thực hiện TDCSXH, nhất là vai trò của Chủ tịch UBND các xã; quan tâm dành nguồn lực cho hoạt động TDCSXH, đưa việc bố trí ngân sách chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH huyện hằng năm để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng chính sách trên địa bàn vào chương trình, kế hoạch của huyện; tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, chất lượng các Tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động của các Điểm giao dịch tại xã, thị trấn, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy trình, quy định…

 Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì

Phát biểu tại hội nghị, PCT UBND huyện Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh: Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân; bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng từng thời kỳ của huyện. Trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, các phòng, ban có liên quan, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã, UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi công khai, kịp thời để mọi tầng lớp Nhân dân hiểu và các đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và của toàn thể mọi tầng lớp nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Các tập thể, cá nhân được Ngân hàng CSXH TP Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì biểu dương khen thưởng

Nhân dịp này, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; UBND huyện Thanh Trì đã khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT(Tin TH)