CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY

Huyện Thanh Trì: Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 16/07/2021 | 12:21  | Lượt xem: 152

Sáng ngày 16 -7, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-02-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

               

           Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, Đảng ủy khối Doanh nghiệp và đại diện các TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của việc tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện đã khảo sát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp để phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, tiến tới thành lập tổ chức; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể, cụ thể:  Đã kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng ủy khối DNNKVNN chuyên trách, hợp đồng với 01 cộng  tác viên tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động. Đã phát triển 09/15 đảng viên mới, đạt 60% chỉ tiêu thành phố giao (9/25, đạt 36% chỉ tiêu BCĐ huyện giao). Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập được 06/09 công đoàn cơ sở với tổng số hơn 200 đoàn viên công đoàn, đạt 67% chỉ tiêu được giao….

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng chí cũng đề nghị:  Trong thời gian tới các cấp ủy, TCCS Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết với nhiều giải pháp quyết liệt và sâu sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa của các chủ doanh nghiệp về tầm quan trọng, cũng như lợi ích của doanh nghiệp khi có tổ chức Đảng, Đoàn thể hoạt động. Tập trung rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn để phát hiện những doanh nghiệp có đủ điều kiện, vận động và hướng dẫn các đơn vị thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt tạo môi trường đầu tư và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.  Làm tốt công tác tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp và người lao động về việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chính sách của Chính phủ đối với doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid 19.

Hoàng Thị Thu Thủy(Tin TH)