CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

UBND huyện Thanh Trì: Thông báo kết quả điểm bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường Mầm non A xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì năm 2022
Ngày đăng 01/08/2022 | 15:53  | Lượt xem: 183

1. Thông báo 454/TB-HĐTT

2. Mẫu đơn phúc khảo

Triệu Quang Xuyên - VHTT