CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

UBND huyện Thanh Trì: Thông báo hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thanh Trì năm 2022
Ngày đăng 15/11/2022 | 14:30  | Lượt xem: 799

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT