CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 11/9/2021 của UBND huyện Thanh Trì về phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện mục tiêu xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vác xin phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện
Ngày đăng 11/09/2021 | 10:00  | Lượt xem: 37

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT