CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Huyện Thanh Trì: Trang bị kiến thức làm du lịch nông nghiệp, nông thôn cho đội ngũ phát triển du lịch các xã, thị trấn.
Ngày đăng 02/12/2022 | 15:28  | Lượt xem: 295

Ngày 2/12, Sở Du lịch Thành phố Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về du lịch nông nghiệp, nông thôn năm 2022.

Dự Hội nghị có ông Kiều Việt- Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Sở du lịch Thành phố Hà Nội; Tiến sĩ Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng điều phối NTM Thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Kiều Việt - Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Sở du lịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc thực hiện Chương trình OCOP và phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tiếp tục khơi dậy tiềm năng, lợi thế, giá trị văn hóa để tạo không gian phát triển kinh tế, giá trị cộng đồng; thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng vùng miền, gắn với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo; Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng; thúc đẩy sự tham gia tích cực và chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác vào phát triển kinh tế du lịch nông thôn thông qua các hình thức liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả.

TS Ngọ Văn Ngôn- Phó CVP chuyên trách, Văn phòng điều phối NTM Thành phố hướng dẫn kiến thức về xây dựng Bộ sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS Ngọ Văn Ngôn- Phó CVP chuyên trách, Văn phòng điều phối NTM Thành phố hướng dẫn kiến thức về xây dựng Bộ sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Thông qua hội nghị, các đại biểu có cái nhìn tổng quát hơn về tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của huyện Thanh Trì, từ đó xây dựng những sản phẩm du lịch, đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, nông nghiệp trên cơ sở phát huy giá trị văn hoá truyền thống, môi trường cảnh quan ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Minh Hoa - Trung tâm Văn hóa - TT&TT