CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Huyện Thanh Trì: Quyết tâm nâng cao ý thức người dân, tạo chuyển biến sâu rộng về công tác PCCC&CNCH
Ngày đăng 17/03/2023 | 09:57  | Lượt xem: 1340

Ngày 17/3, UBND huyện Thanh Trì triển khai Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 27/2/2023 của UBND huyện về việc “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện”. Đồng chí Nguyễn Huy Toàn – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị triển khai Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 27/2/2023 của UBND huyện

Tại hội nghị, Công an huyện Thanh Trì đã triển khai Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 27/2/2023 của UBND huyện về việc “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện”.

Công an huyện Thanh Trì triển khai Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 27/2/2023 của UBND huyện

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người lao động; vận động mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH. 100% hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện phục vị phá dỡ, thoát nạn. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC và CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân”; vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH.

Thượng tá Lã Văn Tuyên - Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

UBND huyện đề ra lộ trình cụ thể:

Trước ngày 27/3/2023 hoàn thành công tác điều tra cơ bản, lập danh sách các mô hình và các địa bàn triển khai thực hiện gồm: Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC; Mô hình Điểm chữa cháy công cộng; Mô hình Khu dân cư, tập thể an toàn PCCC; Mô hình Cụm liên kết Làng nghề an toàn; Mô hình Cụm liên kết an toàn trong Cụm Công nghiệp.

Trước ngày 27/4/2023 tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH, vận động 100% hộ gia đình tự trang bị phương tiện PCCC và CNCH.

Trước ngày 17/6/2023 có 100% hộ gia đình sản xuất kinh doanh có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy, CNCH. Hoàn thành việc triển khai thực hiện nhân rộng Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên toàn địa bàn quản lý.

Trước ngày 12/12/2023 lựa chọn, triển khai các mô hình còn lại gồm: Mô hình Khu dân cư, tập thể an toàn PCCC; Mô hình Cụm liên kết Làng nghề an toàn; Mô hình Cụm liên kết an toàn trong Cụm Công nghiệp phù hợp với đặc điểm, tính chất nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn.

Phấn đấu đến năm 2024 có 50% hộ gia đình riêng lẻ trên địa bàn huyện ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

Năm 2025 có 100% hộ gia đình riêng lẻ trên địa bàn huyện có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

Đồng chí Nguyễn Huy Toàn - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Toàn yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố trong công tác PCCC&CNCH. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Công an huyện, 16 xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 27/2/2023 của UBND huyện; phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân cùng chung tay vào cuộc trong công tác PCCC và CNCH; Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải phát huy được vai trò, trách nhiệm, tâm huyết, nhiệt tình tham gia công tác PCCC và CNCH. Việc lựa chọn, xây dựng các mô hình an toàn về PCCC và CNCH phải phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phải phát huy thực sự có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ khi có cháy nổ xảy ra. Huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân để đầu tư, trang bị phương tiện trọng việc xây dựng các mô hình trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, bằng các giải pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi người dân đối với công tác PCCC và CNCH. Ngoài ra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC; kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kiến nghị khắc phục, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy, CNCH, phát hiện kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT Thanh Trì