CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Huyện Thanh Trì đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trên địa bàn để phòng,chống dịch Covid-19
Ngày đăng 20/07/2021 | 14:15  | Lượt xem: 157

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Thanh Trì đã xây dựng Phương án đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân đảm bảo theo các cấp độ của Trung ương và Thành phố .

Theo đó, trên cơ sở đánh giá số dân, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thiết yếu, đặc điểm hệ thống phân phối trên địa bàn, đánh giá thị trường cung ứng hàng hóa theo 5 cấp độ của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã đưa ra các kịch bản dự trữ, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân kể cả trong trường hợp dịch bệnh xảy ra ở cấp độ cao nhất. Đồng thời dự kiến 05 kịch bản về dự trữ, cung cấp hàng hóa phục vụ nhân dân phòng, chống dịch theo từng cấp độ. Chủ động bảo đảm đủ lượng hàng hóa “4 tại chỗ” trên địa bàn, chủ động điều phối các xã , thị trấn trên địa bàn.

​UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân phòng chống dịch Covid-19 theo Phương án và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện. Chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 7, các phòng, ban ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt cung cầu hàng hóa, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cơ sở kinh doanh có hành vi đầu cơ, găm hàng, gây sốt giá nhằm mục đích trục lợi bất chính, vi phạm quy định về giá bán, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thiết yếu và có nhu cầu cao khi có dịch bệnh xảy ra.

Các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini  và chợ dân sinh

trên địa bàn Huyện đáp ứng đủ nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân

 

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa - TT&TT